Što je coaching?

Coaching je profesija usmjerena na pomaganje ljudima u potpunijem iskorištavanju vlastitih potencijala te dostizanju životnih i poslovnih ciljeva. Coach svom klijentu najprije pomaže u oblikovanju vlastitih ciljeva, a nakon toga osobu podržava u ostvarivanju tih ciljeva tako što joj pomaže u razradi, razvijanju i primjeni postupaka i promjena u ponašanju koje će ga dovesti do ostvarivanja ciljeva koje je osoba sama sebi postavila. Coach nije savjetnik, jer se kod savjetnika u prvom planu nudi rješenje, a u slučaju coachinga klijent će uz pomoć coacha koji ga usmjerava i prati sam naći rješenje do cilja. U Life coachingu se unutrašnja mudrost klijenta smatra najvišim autoritetom, a dobar coach zna kako osobi pomoći da brzo i lako dođe u doticaj sa svojom mudrošću, što je polazna točka coachinga.
Zbog toga se ova profesija mora zvati uslužnom djelatnošću, nikako terapijom jer je coaching namjenjen zdravim osobama. U procesu coachinga kada se krene u istraživanje poznatih ili nepoznatih uzroka, problema, osobnih ili poslovnih kriza (ovdje su navedeni samo neki uzroci) rješenje za njih se ne traži panično. Kroz razgovor i druge coaching metode, strpljivo se provodi razgovor i navigira ga se ka rješenju. Pri tom je jako važno imati na pameti da ne postoje identični problemi niti identični ljudi, stoga ne postoji univerzalna metoda coachinga koja je najbolja za sve, pa osobni pristup svakom klijentu nadilazi bilo kakvu univerzalnu metodologiju. U coachingu se ne ulazi u prošlost. Ne postavljaju se pitanja zašto se nešto desilo u prošlosti već smo usmjereni na sadašnjost i sadašnje stanje svijesti klijenta.
Switch to mobile version