Life coaching radionice

Life coaching radionice namijenjene su pojedincima i skupinama osoba koje žele raditi na određenom problemu. Osim praktičnog znanja, radionice su osmišljene tako da sadrže puno interaktivnog rada kako bi svaki pojedinac u skupini mogao odraditi svoj dio problema koji ga muči. Na svim radionica odrađuje se i primjena u praksi naučenog znanja tako da svaki od suučesnika može provjeriti svoje stečeno znanje i direktno ga aplicirati na životne izazove koji su mu trenutno u fokusu.

Teme radionica:
  • Dizajniraj život kakav uistinu želiš
  • Kako se motivirati
  • Efikasna komunikacija
  • Upravljanje vremenom
  • Postavljanje i planiranje ciljeva
  • Emocionalna sloboda
  • Kako razumjeti sebe
  • Ljudi i odnosi
  • Vaš put do uspjeha
Switch to mobile version